Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikringer

Vi på Nazar vet av erfaring at forsikringer og beskyttelse før og under reisen er en god investering. Vi anbefaler derfor alltid våre gjester å tegne forsikringer og avbestillingsbeskyttelse.

Pakkereise med charterfly

Vi har to ulike typer avbestillingsbeskyttelse, med forskjellig dekning: enten med eller uten Trygghetspakke. 

Avbestillingsbeskyttelse uten Trygghetspakke: 

Fri avbestilling ved akutt sykdom

Pris: 150,- per person

Avbestillingsbeskyttelse med Trygghetspakke: 

 • Åpent kjøp: Avbook din reise frem til og med 90 dager innen avreise
 • Fri avbooking:
  - Ved akutt sykdom innen avreise helt frem til innsjekk
  - For den som berørs av oppsigelse
  - Ved skilsmisse
 • Frie ombookinger
 • Bytt hotell, avgang eller dato så mange ganger du vil senest 35 dager innen avreise
 • Fri navneendring: Endre navn på reisedeltakere inntil 48 t. innen avreise
 • Behold rommet-garanti: Behold samme rom til og med om noen må avbooke p.g.a. sykdom
 • Prisgaranti: Om prisen på reisen din går ned før 60 dager innen avreise får du prisdifferensen tilbake

 

Avbestillingsbeskyttelse med Trygghetspakke: fra 1 april 2022

Vilkår for avbestillingsbeskyttelse med Trygghetspakke: fra 1 april 2022

1.1    Avtalen blir bindende for partene når den reisende innen avtalt tid har betalt det avtalte depositumet.

 

1.2    Avbestillingsforsikring med Trygghetspakke skal regnes sammen med at reisen bestilles eller senest innen depositumet betales. Kostnaden for avbestillingsbeskyttelsen betales i sin helhet i forbindelse med betaling av depositumet, og gjelder fra betalingsdato.  

 

1.3    Hovedreisende har rett til å gjøre endringer i bookingen. Hovedreisende er den som har bestilt reisen og dermed inngår avtale med arrangøren. Samtlige endringer og eventuelle avbestillinger må skje av hovedreisende uansett om det er en medreisende som ønsker endringen. Se også Nazars alminnelige vilkår som spesifisert beskriver hovedreisendes ansvar.  

 

1.4   Eventuell avbestilling skal alltid gjøres så raskt som mulig for at erstatning skal være mulig. Etterspurt og nødvendig dokumentasjon skal framlegges for vurdering innen fastsatt tid som beviser det påklagede forhold. 

 

2.    HVA OMFATTES I VILKÅRENE 

 

2.1 Fri avbestilling

Ved avbestilling av reisende og/eller reise, tas alltid en administrativ kostnad ut på 200 kroner per person utover kostnaden for Avbestillingsbeskyttelsen med Trygghetspakke.  

 

2.1.1 Fri avbestilling ved sykdom 

Avbestillingsforsikring med Trygghetspakke omfatter akutt sykdom, ulykke, sykehusopphold eller dødsfall som rammer den enkelte reisende eller hans/hennes ektefelle/registrert partner/samboer eller dennes slektning i opp- eller nedstigende linje samt søsken. Reisen må avbestilles umiddelbart når grunner til avbestilling oppstår, og før avreise. Legeerklæring der en reise frarådes for avbestillingstidspunktet kreves og skal være hos Nazar for vurdering senest 7 dager etter avbestillingstidspunktet. Ved avbestilling av en reisende og/eller reise, tilkommer en administrativ avgift på 200 kroner per person utover kostnaden for Avbestillingsforsikring med Trygghetspakke. Legeerklæringen skal utstedes etter et fysisk besøk hos lege, digitale legeerklæringer godtas ikke. Legeerklæringen skal inneholde dato for det fysiske legebesøket, diagnose og et uttrykkelig fraråd fra legen mot å reise.

 

2.1.2 Fri avbestilling ved oppsigelse 

Avbestillingsforsikring med Trygghetspakket omfatter oppsigelse fra fast og på grunn av mangel på arbeid. Informasjonen om oppsigelsen skal være gitt etter at reisen er bestilt, og siste ansettelse dag er senest tre måneder etter planlagt avreise. Attest fra arbeidsgiver kreves i forbindelse med avbestillingstilfellet og skal være Nazar i hende for vurdering senest 7 dager etter avbestillingstilfelle. Ved avbestilling av en reisende og/eller reise, tilkommer en administrativ avgift på 200 kroner per person utover kostnaden for Avbestillingsforsikring med Trygghetspakke.

 

2.1.3 Fri avbestilling ved inngripende hendelse 

Avbestillingsbeskyttelse med Trygghetspakke dekker brann, oversvømmelse eller annen lignende inngripende hendelse som berører eget hjem eller om så; bedriften. Avbestilling skal skje i direkte tilknytning til den inngripende hendelsen  og innen avreise. Den som har tegnet beskyttelsen skal selv ikke være årsak til eller hatt innvirkning på hendelsen. Den uforutsette hendelsen skal være godt dokumentert og styrkes av ekstern part til Nazar. Dokumentasjonen skal snarest derimot ikke senere enn 14 dager være Nazar i hende for vurdering. Ved avbestilling av en reisende og/eller reise, tilkommer en administrativ avgift på 200 kroner per person utover kostnaden for Avbestillingsforsikring med Trygghetspakke.

 

2.2    Åpent kjøp

Avbestillingsforsikring med Trygghetspakke omfatter Åpent kjøp frem til 90 dager innen avreise. Åpent kjøp gjelder for alle reisende som har tegnet Avbestillingsforsikring med Trygghetspakke i bookingen. Åpent kjøp gjelder ikke ved ombooking til ny reise med nytt bookingnummer. Avbestillingen må skje innen tidsfristen løper ut og skal informeres til Nazar av hovedreisende. En avgift for Avbestillingsbeskyttelse med Trygghetspakke på 299 kroner tas ut som avbestillingskostnad.

 

2.3    Behold rommet-garanti

Nazars Behold-rommet-garanti hir deg mulighet å beholde samme rom i tilfelle noen i bookingen behøver bruke beskyttelsen og avbestille sin reise. Forutsetningen er at samtlige reisende i bookingen har tegnet Nazars avbestillingsbeskyttelse med Trygghetspakke. Beskyttelsen gjelder uansett om en eller flere personer avbestiller reisen. En administrativ avgift på 200 kroner per avbestilt person tas ut.

 

2.4    Fri ombooking 

Har samtlige reisende i bookingen tegnet Nazars avbestillingsbeskyttelse med Trygghetspakke har du mulighet å bruke en kostnadsfri ombooking til en annen reise med ordinære priser (hvis du ser en pris som er strøket over, er dette en ordinær pris). Den nye reisen skal ha annet avreisested, dato, hotell eller reiselengde. Den nye reisen får derimot ikke ombookes til et prisredusert alternativ (rabattert pris overskygges av en pris som er strøket over). Retten gjelder frem til og med 35 dager innen avreise, uansett anledning til ombooking. Ombooking kan kun gjøres en gang. Ved bruk av kostnadsfri ombooking kan prisen på reisen bli dyrere. Det er alltid den reisende selv som betaler den nye prisen, det vil si eventuell forskjell som har oppstått. Ved billigere reise tilbakebetales ikke mellomforskjellen.

 

2.5    Prisgaranti

Prisgaranti gir deg mulighet å få mellomforskjellen om din bookede reise blir billigere frem til 60 dager innen avreise. Du kan ikke benytte prisgaranti om du allerede har benyttet deg av rettet til fri ombooking fri ombooking. Skulle grunnprisen (prisen uten tillegg som for eksempel transfer og mat på flyet) reduseres etter du har booket, kontakter du oss per telefon for å få lavere pris. Det kreves at rabatten du henviser til fortsatt finnes når du kontakter oss, og at den gjelder i samme salgskanal som du opprinnelig bestilte i. Prisgaranti inkluderer ikke kampanjer hvor en bestemt kode skal brukes for å få en rabatt. 

 

2.6    Navneendring 

Kostnadsfri navneendring inngår i Nazars avbestillingsbeskyttelse med Trygghetspakke. Navnebytte kan gjøres frem til 48 timer innen avreise i direkte kontakt med Nazar. Navneendring på barn kan kun gjøres om det nye barnet regnes som barn i henhold til barnealderen på hotellet. 

 

 

3.    UNNTAK

3.1    Følgende er unntatt fra Nazars avbestillingsbeskyttelse med Trygghetspakke i henhold til punkt 2 og 4

a) Sykdom som tidligere var kjent allerede ved signering av Nazars avbestillingsbeskyttelse med Trygghetspakke omfattes ikke av beskyttelsen forutsatt at sykdommen ikke har vært såkalt hvilende. Det vi si at mottaker kan vise at den tidligere kjente sykdommen har vært symptomfri og uten behov av medisinsk behandling eller akutt medisinering i løpet av den nærmeste tremånedersperioden før avreisedato.  

b) Psykiske lidelser som ikke er behandlet eller dokumentert av lege, som heller ikke har ført til sykehusopphold.  

 

4.    Å AVBESTILLE REISEN FOR Å BRUKE BESKYTTELSEN DIN

4.1Om du som reisende, medreisende eller en nær slektning til reisende i henhold til punkt 2.1, blir syk skal lege umiddelbart oppsøkes for å få skriftlig erklæring/legeerklæring. Du skal da umiddelbart avbestille reisen om resultatet av legebesøket blir at reisen ikke kommer å kunne gjennomføres. 

 

4.2    Det er den reisendes plikt å alltid avbestille sin reise via hovedbestiller så snart det er klart at man ikke kommer å kunne gjennomføre reisen. Det er hovedbestiller som skal avbestille reisen hos Nazar på telefonnummer: 955 115 51 eller via e-post til info@nazar.no. Opplysninger som kreves for at avbestillingen skal kunne gjennomføres er bookingnummer, avreisedato, hotell og årsak til avbestillingen. Følg deretter instruksjonene i vilkårene under punkt 2 og legg ved de dokumentene som er nødvendige for nettopp den situasjonen dere står overfor. 

 

 

Vilkår for avbestillingsbeskyttelse uten Trygghetspakke

Vilkår

1.1    Avtalen blir bindende for partene når den reisende innen avtalt tid har betalt det avtalte depositumet.

1.2    Avbestillingsforsikring uten Trygghetspakke skal regnes sammen med at reisen bookes eller senest innen depositumet betales. Kostnaden for avbestillingsbeskyttelsen betales i sin helhet i forbindelse med betaling av depositumet, og gjelder fra betalingsdato.  

1.3    Hovedreisende har rett til å gjøre endringer i bookingen. Hovedreisende er den som har booket reisen og dermed inngår avtale med arrangøren. Samtlige endringer og eventuelle avbestillinger må skje av hovedreisende uansett om det er en medreisende som ønsker endringen. Se også Nazars alminnelige vilkår som spesifisert beskriver hovedreisendes ansvar.  

1.4   Eventuell avbestilling skal alltid gjøres så raskt som mulig for at erstatning skal være mulig. Etterspurt og nødvendig dokumentasjon skal framlegges for vurdering innen fastsatt tid som beviser det påklagede forhold. 

2.    HVA OMFATTES I VILKÅRENE 

2.1 Fri avbestilling

Ved avbestilling av reisende og/eller reise, tas alltid en administrativ kostnad ut på 200 kroner per person utover kostnaden for Avbestillingsbeskyttelsen uten Trygghetspakke.  

2.1.1 Fri avbestilling ved sykdom 

Avbestillingsforsikring uten Trygghetspakke omfatter akutt sykdom, ulykke, sykehusopphold eller dødsfall som rammer den enkelte reisende eller hans/hennes ektefelle/registrert partner/samboer eller dennes slektning i opp- eller nedstigende linje samt søsken. Reisen må avbestilles umiddelbart når grunner til avbestilling oppstår, og før avreise. Legeerklæring der en reise frarådes for avbestillingstidspunktet kreves og skal være hos Nazar for vurdering senest 7 dager etter avbestillingstidspunktet. Ved avbestilling av en reisende og/eller reise, tilkommer en administrativ avgift på 200 kroner per person utover kostnaden for Avbestillingsforsikring uten Trygghetspakke. Legeerklæringen skal utstedes etter et fysisk besøk hos lege, digitale legeerklæringer godtas ikke. Legeerklæringen skal inneholde dato for det fysiske legebesøket, diagnose og et uttrykkelig fraråd fra legen mot å reise.

3.    UNNTAK

3.1    Følgende er unntatt fra Nazars avbestillingsbeskyttelse uten Trygghetspakke i henhold til punkt 2 og 4

a) Sykdom som tidligere var kjent allerede ved signering av Nazars avbestillingsbeskyttelse uten Trygghetspakke omfattes ikke av beskyttelsen forutsatt at sykdommen ikke har vært såkalt hvilende. Det vi si at mottaker kan vise at den tidligere kjente sykdommen har vært symptomfri og uten behov av medisinsk behandling eller akutt medisinering i løpet av den nærmeste tremånedersperioden før avreisedato.  

b) Psykiske lidelser som ikke er behandlet eller dokumentert av lege, som heller ikke har ført til sykehusopphold.  

4.    Å AVBESTILLE REISEN FOR Å BRUKE BESKYTTELSEN DIN

4.1     Om du som reisende, medreisende eller en nær slektning til reisende i henhold til punkt 2.1, blir syk skal lege umiddelbart oppsøkes for å få skriftlig erklæring/legeerklæring. Du skal da umiddelbart avbestille reisen om resultatet av legebesøket blir at reisen ikke kommer å kunne gjennomføres. 

4.2    Det er den reisendes plikt å alltid avbestille sin reise via hovedbestiller så snart det er klart at man ikke kommer å kunne gjennomføre reisen. Det er hovedbestiller som skal avbestille reisen hos Nazar på telefonnummer: 955 115 51 eller via e-post til info@nazar.no. Opplysninger som kreves for at avbestillingen skal kunne gjennomføres er bookingnummer, avreisedato, hotell og årsak til avbestillingen. Følg deretter instruksjonene i vilkårene under punkt 2 og legg ved de dokumentene som er nødvendige for nettopp den situasjonen dere står overfor. 


Pakkereise med rutefly

Avbestillingsforsikring med Allianz

Pris: fra 430,- per person

Avbestillingsforsikringen gjelder ved akutt sykdom innen avreise helt frem til sjekk-inn. Gjelder dessuten ved skilsmisse og seperasjon samt tid for ny eksamen ved fulltidsstudier.

Hvis du ønsker å avbestille din reise skal du kontakte Nazars kundeservice innen avreise. Utenom kontortid skal det sendes en e-post til info@nazar.no. Her skal det tydelig fremgå hvem som avbestiller, årsak til avbestilling samt bookingnummer. Mailen skal være datert og skrevet av hovedreisende.

Hvis du ønsker å benytte deg av din avbestillingsforsikring, skal du kontakte Allianz/Falck på telefon 23 00 77 40 eller claims.fga@no.falck.com.

Det er viktig at du setter deg inn i betingelsene! 

Vilkår gyldige fra 13/4-2021:
Produktinformasjon for forsikringproduktet
Forsikringsvilkår


Reiseforsikring

Glem ikke sikkerheten

Nazar samarbeider med Allianz for å gi deg markedets mest omfattende reiseforsikring.
Du har muligheten til å tegne våre reiseforsikringer som gir deg den beste beskyttelsen på reisen din. 

Forsikring total:

 • Ny reise – dersom du blir syk og foreskrevet sengeleie av lege mer enn halve reisen, inkludert å bli diagnostisert med en epidemi eller pandemisykdom som covid-19
 • Ingen egenandel – du betaler aldri noen egenandel
 • Flyforsinkelse – kompensasjon allerede etter de første 6 timene
 • Medisinske utgifter – samt erstatning per dag ved ødelagte feriedager
 • Bagasje – forsinket bagasje
 • Akutt hendelse hjemme – i tilfelle du må reise hjem tidligere 


                                               Pris 2–15 år    Pris 16–99 år

Allianz - Forsikring Total 1 uke        234,-               684,-
Allianz - Forsikring Total 2 uker       268,-               804,-

Har du en annen reiselengde og vil kjøpe reiseforsikring, kontakt gjerne oss på kundeservice

Barneforsikring går bare å kjøpe når barna reiser med foreldrene.
 

Forsikring Ekstra:

Kompletterer din innboforsikring eller kredittkortforsikring.

 • Ny reise – dersom du blir syk og foreskrevet sengeleie av lege mer enn halve reisen, inkludert å bli diagnostisert med en epidemi eller pandemisykdom som covid-19
 • Ingen egenandel – du betaler aldri noen egenandel
 • Flyforsinkelse – kompensasjon allerede etter de første 6 timene
 • Bagasje – dersom bagasjen er forsinket 
 • Akutt hendelse hjemme – i tilfelle du må reise hjem tidligere 
   

                                                 Pris 2–15 år    Pris 16–99 år

Allianz - Forsikring Ekstra 1 uke         154,-               517,-
Allianz - Forsikring Ekstra 2 uker        171,-               593,-
 

DET ER VIKTIG AT DU SETTER DEG INN I VILKÅRENE

Du må være medlem av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge og returnere til Norge etter reisen.

For deg som har kjøpt Allianz reiseforsikring, se vilkårene her:

Vilkår gyldige fra 13/4-2021:
Produktinformasjon for Forsikring Ekstra
Forsikringsvilkår for Forsikring Ekstra
Produktinformasjon for Forsikring Total
Forsikringsvilkår for Forsikring Total

Covid-19 - se informasjon om hva som gjelder for din reiseforsikring her.


Comfort Class | Kids Comfort | Hamam | Late check out | Side by Side


Hverdagar: 08:00-17:00