Reklamasjonsskjema

Om det oppstår problemer under reisen eller om det er noe som ikke samsvarer med dine forventninger, vil vi gjerne få beskjed om dette med en gang, De fleste saker kan løses direkte på reisemålet ved hjelp av våre guider – ta derfor kontakt med de dersom det skulle oppstå problemer, slik at vi kan løse problemet der og da.

Venter du med å melde problemet til du har kommet hjem, kan vi ikke rette opp i feilene eller problemmet som har oppstått. Dersom ikke problemet ble meldt mens du var på reisemålet, har du ikke krav på noen erstatning i henhold til reiselivspraksis. 

Hvis det ikke lot seg gjøre å rette opp i feilene på plass, kan du sende oss en reklamasjon via skjemaet nedenfor.

Vær oppmerksom på følgende:

  • For at en erstatning skal være aktuell er det en forutsetning at du har kontaktet oss om problemet mens du var på reisemålet
  • Hvis saken gjelder sykdom, skade eller tyveri, er det vanligvis ditt eget forsikringsselskapet du skal kontakte. Har du kjøpt reiseforsikring hos Allianz da du bestilte turen, er det de du skal kontakte. Dersom du har forsikring hos et annet forsikringsselskap, er det de du skal kontakte
  • Gjelder saken flyreisen, skader eller forsinket bagasje, les mer her
  • Har du allerede mottat kompensasjon på reisemålet, vil vi vanligvis ikke gi noen ytterligere kompensasjon etter hjemkomst, dette fordi våre destinasjonspersonale har god kunnskap om eventuelle erstatningsnivåer og praksis innenfor bransjen

Reklamasjonen må leveres til oss senest to måneder etter reisens slutt.

Når du har fylt ut skjemaet, vil du etter kort tid motta en e-post som angir omtrentlig behandlingstid for saken. Når vi har behandlet saken vil du bli kontaktet av vår kvalitetsavdeling.