Personværnerklæring

Luksusferie for alle.

Vi i Nazar skaper uforglemmelige øyeblikk for våre kunder over hele verden og gjør deres drømmer til virkelighet. Dine personopplysninger tilhører deg, og å ta vare på de personopplysningene som du deler med oss, er svært viktig for oss i Nazar. Vi ønsker at du skal være trygg på at dine opplysninger er sikre hos oss, og at du forstår hvordan vi bruker dine opplysninger for å kunne tilby deg en bedre, mer unik og inspirerende opplevelse. Nazar Nordic AB er en del av TUI Group. Vennligst se TUI Gruppens nettside for mer informasjon.

 

Nazar Nordic AB (henvist til som "vi" eller "oss" i denne erklæringen), er personopplysningsansvarlig for håndteringen av de personopplysningene vi samler inn fra deg.  Nazar Nordic AB (org. nr. 556649-4174. Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö. 955 115 51. E-post: dpo@nazar.se) er en del av TUI Group. Nazar Nordic AB og TUI Nordic Holding AB har det overordnede ansvaret for hele det nordiske konsernets virksomhet og har en dominerende innflytelse over de nordiske selskapene.  Nazar Nordic AB og TUI Nordic Holding AB har dermed et felles ansvar for personopplysningene.  Nazar Nordic AB er din hovedkontakt og du henvender deg til oss vedrørende spørsmål og rettigheter.  

Nazar utfører all behandling av personopplysninger i samsvar med gjeldene lovgivning. Vi tar vare på din integritet og ønsker å være transparente med hvordan dine personopplysninger behandles. Vi ber deg derfor vennligst om å ta deg tid til å lese vår personvernerklæring. Denne omhandler blant annet: 

 • Hvilke typer personopplysninger vi samler inn og hvorfor 
 • Når og hvordan vi kan dele personopplysninger innad i TUI Gruppen og med andre samarbeidspartnere 
 • Hvor lenge vi lagrer personopplysningene og i hvilken hensikt
 • Dine rettigheter, herunder hvordan du får tilgang til dine personopplysninger.

Vi har forsøkt å holde denne personvernerklæringen så enkel som mulig, men hvis du ikke er kjent med ord og uttrykk som "behandlingsansvarlig", "spesielle kategorier av personopplysninger" – kan du begynne med å lese om disse og andre sentrale ord under Nøkkelbegrep.

Personopplysning: Personopplysninger er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk person som lever, for eksempel navn, personnummer, bestillingsnummer og IP-nummer, dersom de kan knyttes til fysiske personer.

Personopplysningsansvarlig: Dette er den ansvarlige aktøren som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og bruken av personopplysningene.

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS): EUs medlemsland samt Norge, Island og Liechtenstein.

Online-annonsering: Markedsføring som fremkommer på Internett.

Spesielle kategorier av personopplysninger: Opplysninger som avdekker etnisk opprinnelse; politiske meninger; religiøse eller filosofiske trosretninger; medlemskap i fagforeninger; genetiske data; biometriske opplysninger for å identifisere et individ; helseopplysninger; og opplysninger om en persons seksualliv eller seksuelle orientering.

Caricom API Data: Noen, eller alle, Caricom-stater har inngått en avtale med USA som sier at informasjon om passasjer vil bli overført til USAs Sikkerhetsdepartement for behandling på vegne av Caricom-statene. Vennligst se Caricoms nettside for mer informasjon. www.caricomeapis.org.

US Secure flight Data: Transportsikkerhetsadministrasjonen (The Transportation Security Administration (TSA)) krever at du oppgir fullt navn, fødselsdato og kjønn for overvåkningslister. Hvis mulig, kan du også oppgi ditt referansenummer. Hvis du unnlater å dele disse opplysningene, kan det resultere i at du blir nektet å reise eller at du blir nektet adgang til boarding-området. TSA kan dele den informasjon du gir med etterretningen, håndhevere av loven eller andre i sitt publiserte system med opplysninger. Vennligst se TSA sin nettside for mer informasjon. www.tsa.gov.

Når du registrer deg for vårt nyhetsbrev

For at vi skal kunne tilrettelegge nyhetsbrevet for deg, samler vi inn følgende personlige opplysninger.

 • E-postadresse
 • Postnummer

Når du bruker Min reise

For å gjøre det mulig for oss å administrere kontoen din på Min side, samler vi inne følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Bestillingsnummeret, hvis du har bestilt en reise hos oss

Når du søker på vår nettside eller bruker mobilappene våre

For å forbedre brukeropplevelsen din og gi deg tilpassede tjenester, kan vi samle inn følgende personlige opplysninger:

 • Reisepreferanser basert på filtreringen av søket ditt.
 • Informasjon om dine surfevaner på nettstedet vårt og i mobilappene våre.
 • Informasjon om når du klikker på en av våre annonser, inkludert de som vises på andre partnerwebsteder.
 • Informasjon om hvordan du når våre digitale tjenester, inkludert operativsystemer, IP-adresser, nettverksidentifikatorer og nettstedinformasjon.
 • Dine sosiale preferanser, som interesser og aktiviteter.

Når du kjøper produktene våre i butikk, reisebyrå eller på vår nettside

For at vi skal kunne tilrettelegge produktene for deg, samler vi inn følgende informasjon. Når du kjøper våre produkter gjennom våre agenter/reisebyråer, samler disse aktørene inn personopplysningene nedenfor. Hvis bestillingen inkluderer barn, samler vi også nødvendig informasjon om barnet.

 • Passasjerinformasjon, passdetaljer, andre ID-detaljer
 • Forsikringsdetaljer
 • Relevante medisinske data og eventuelle spesielle forespørsler knyttet til diett, religion eller funksjonshemming 
 • Informasjon om dine kjøp, herunder hva du har kjøpt og på hvilket tidspunkt du kjøpte det, hvor du kjøpte det, hvordan du betalte for det, samt kredittinformasjon og annen betalingsinformasjon 
 • Informasjon om din adferd på våre nettsider og våre mobilapper
 • Informasjon om når du klikker på en av våre annonser, herunder også de annonser som vises på andre organisasjoners nettsider
 • Informasjon om hvordan du får tilgang til våre digitale tjenester, inkludert opplysninger om operativsystem, IP-adresser, online-identifikatorer og nettleserdetaljer
 • Sosiale preferanser, interesser og aktiviteter

Når du kontakter oss eller vi kontakter deg, eller du deltar i kampanjer, konkurranser, undersøkelser eller spørreundersøkelser om våre tjenester, kan vi samle inn følgende opplysninger

For at vi skal komme i kontakt med deg, svare på forespørsler fra deg og administrere konkurranser, kampanjer, etc., behandler vi følgende personlige opplysninger.

 • De personopplysninger du oppgir når du registrerer deg hos oss via e-post, post og telefon, eller via sosiale medier. Vi samler først og fremst inn de opplysningene vi behøver for å kontakte deg, herunder navn, brukernavn og kontaktinformasjon. 
 • Detaljer knyttet til e-poster og annen digital kommunikasjon som vi sender til deg, og som du åpner, inkludert eventuelle lenker som du her klikker på. 
 • Dine tilbakemeldinger og bidrag i forbindelse med kundeundersøkelser og spørreundersøkelser. 
 • Hvis du har blitt informert om det før samtalen, kan vi ta opp telefonsamtaler til utdanningsformål når du kontakter oss.

Andre kilder til personopplysninger

 • Vi kan bruke personopplysninger hentet fra andre kilder, som fra spesialistfirmaer som fremskaffer informasjon og detaljhandelspartnere hvis det kreves for å administrere en tjeneste du har etterspurt. 
 • For å holde dine personlige opplysninger nøyaktige og oppdaterte, kan vi samle inn tilleggsinformasjon og oppdatert informasjon, for eksempel personnummer og adresser, fra private og offentlige registre, for eksempel Bisnode.
 • Ditt forsikringsselskap, og deres agenter og medisinsk personale, kan utveksle relevante personopplysninger og spesielle kategorier av personopplysninger med oss dersom vi/de må handle på vegne av deg, eller i andre kunders interesser, eller i et nødstilfelle
 • Hvis du logger inn på våre plattformer og elektroniske tjenester ved å bruke dine sosiale medier innloggingsdetaljer, for eksempel på Facebook og Twitter, samtykker du i å dele dine opplysninger med oss. For eksempel navn, e-post-adresse, fødselsdato, lokasjon og annen informasjon som du velger å dele med oss.  

Personopplysninger som du gir oss knyttet til andre personer

 • Når en annen person bruker dine personlige opplysninger til å foreta en bestilling eller kontakte oss om et spørsmål der du er involvert, bruker vi den personlige informasjonen som denne personen gir om deg.
 • Når du gir oss tilgang til andre personers personopplysninger, må du være sikker på at de aktuelle individene godtar dette og at du har lov til å dele disse opplysningene. Når det er hensiktsmessig, bør du også sørge for at de forstår hvordan deres personopplysninger kan bli brukt av oss.

Ytterligere informasjon om hvilke formål, som vi behandler dine personlige opplysninger for, er oppført nedenfor under rubrikken "Bruk av dine personlige opplysninger".

I tillegg til det som allerede er nevnt under rubrikken "Personlig informasjon vi samler inn og for hvilken hensikt", bruker vi dine personopplysninger til de formålene som beskrives nedenfor.

Vær oppmerksom på at dersom du ikke gir oss noe personlig informasjon, kan det forhindre oss i å gi deg produkter og tjenester som du ønsker, eller hindre oss i å inngå avtaler med deg angående slike produkter eller tjenester.

For å levere de produkter og tjenester som du ønsker

Vi behøver bruke dine personopplysninger for å kunne administrere din konto eller din bestilling, tilby deg de produktene og tjenestene du ønsker å kjøpe, og hjelpe deg med de bestillinger og tilbakebetalinger som du måtte be om.

For å administrere og forbedre våre produkter, tjenester og den daglige driften

Vi bruker personopplysninger til å administrere og forbedre våre produkter, nettsider, mobilapper, vår kundelojalitet eller belønningsprogram(mer), og andre tjenester.

Vi overvåker hvordan tjenestene våre brukes for å beskytte dine personopplysninger, oppdage og forhindre svindel, andre forbrytelser og misbruk av tjenester. Dette hjelper oss med å sikre at du trygt kan benytte deg av våre tjenester.

Vi kan bruke personopplysninger til å gjennomføre markedsundersøkelser, intern forskning og utvikling, og til å utvikle og forbedre vårt produktsortiment, våre tjenester, butikker, IT-systemer, vår sikkerhet og fagkunnskap, og måten vi kommuniserer med deg på.

For din sikkerhet og for å bekjempe kriminalitet

Vi bruker kun overvåkningskameraer for det aktuelle tilfellet og for de områdene vi er autorisert til å gjøre dette. Hvis vi har tillatelse til å gjøre dette, kan vi bruke CCTV-bilder for å opprettholde sikkerheten til alle som arbeider i eller besøker våre butikker, lokaler og andre bygninger, og til forebygging, gjenkjenning og rettsforfølgning av kriminelle handlinger. Vi kan også være avhengig av disse bildene for å etablere, utøve og beskytte våre juridiske rettigheter.

 

For å få kontakt og samhandle med deg

Vi ønsker å betjene deg som kunde bedre, så hvis du kontakter oss, for eksempel via e-post, post og telefon eller via sosiale medier, kan vi bruke dine personopplysninger til å gi deg forklaringer eller assistanse.

Vi har behov for å behandle dine personopplysninger slik at vi kan administrere de kampanjer og konkurranser som du velger å delta i, inkludert de som vi kjører med våre leverandører og forhandlere. Dette gjelder for eksempel hvis du vinner en premie.

Vi kan invitere deg til å delta i kundeundersøkelser, spørreundersøkelser og andre markedsundersøkelser utført av TUI Gruppen og andre organisasjoner, på vegne av TUI Gruppen.

 

For å kunne håndtere markedsføring og gi deg tilpasset markedskommunikasjon

Vi bruker dine personopplysninger for å kunne tilby markedsføring og kampanjer til deg, og for å kunne tilpasse kampanjen ved å profilere for å få tilbud som er relevante for deg, basert på personlig informasjon du oppgir.

Du kan lese mer om hvordan vi bruker dine opplysninger til markedsføring og dine rettigheter nedenfor i avsnittet "Markedskommunikasjon".

Vi vil sikre at all markedsføringskommunikasjon relatert til våre produkter og tjenester innen TUI Group, og hos våre leverandører, detaljhandelspartnere, inkludert online-annonsering, er relevante for dine interesser.

For å gjøre dette, kan vi bruke dine personopplysninger ved å analysere dine tidligere kjøp, nettleservaner og søkeinnstillinger når du bruker nettstedet vårt. Vi bruker herved profilering for å finne ut hvilke produkter, tjenester og informasjon du kanskje er mest interessert i. Dette gjør oss i stand til å skreddersy kommunikasjonen vår for å gjøre den mer relevant og interessant for deg. For å kunne forstå deg bedre som kunde og å tilby tjenester og markedsføringskommunikasjon (inkludert onlineannonser som er relevante for dine interesser), kan vi også kombinere personlig informasjon vi samler inn når du kjøper i butikken med personopplysninger som er samlet inn fra våre nettsteder, mobilapper og andre kilder.

Du kan lese mer om hvordan vi samler informasjon gjennom nettleseren vår i vår cookie policy.

Vi vil gjerne sende relevante tilbud og nyheter til deg om våre produkter og tjenester. Derfor kan vi kontakte deg med markedskommunikasjon via e-post, tekstmeldinger, push-meldinger, postkassereklame og telefon. 

Vi kan også sende informasjon om samarbeidspartneres produkter og tjenester som vi mener kan være av interesse for deg. Vi gjør dette bare på betingelse av at du tidligere har avtalt å motta slik markedskommunikasjon.

Hvis du ikke ønsker å motta markedsføring fra oss, kan du til enhver tid nekte det gjennom innstillinger på Min side, ved å bruke abonnementslinken som finnes i alle tilbudene vi sender til deg via e-post, eller ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen nederst i denne erklæringen. Selvfølgelig er valget ditt, men hvis du ikke vil motta markedsinformasjon fra oss, forhindrer det deg i å motta gode tilbud og kampanjer som kan være av interesse for deg.

Du kan fortsatt motta servicerelatert informasjon knyttet til reisen fra oss, selv når du er på reisemålet. For eksempel, når du bekrefter bestillingene du har gjort med oss, og gir viktig informasjon om bruken av våre produkter og tjenester. Vi kan også kontakte deg via SMS når du er på reisemålet for å informere deg om aktuelle tilbud og utflukter på reisen.

For å hjelpe oss med å forbedre våre produkter og tjenester, ønsker vi dine tilbakemeldinger. Vi kan derfor kontakte deg for markedsundersøkelsesformål. Du kan imidlertid alltid velge om du ønsker å delta i, eller fortsette å delta i, våre markedsundersøkelser eller ikke. 

Vi kan vurdere dine svar på markedsundersøkelser angående produkter og tjenester vi tilbyr, for å tilby deg produkter og tjenester som bedre oppfyller dine behov som kunde.

For å kunne tilby de produkter eller tjenester som du har kjøpt, må vi kanskje dele dine personopplysninger med våre underleverandører og partnere. Disse inkluderer flyselskaper, hoteller, transportselskaper og IT-leverandører. Vi deler bare personopplysninger med disse underleverandørene og partneren så langt det er nødvendig for våre leverandører og partnere å tilby sine tjenester til deg og oss, og de har bare tilgang til nødvendig personlig informasjon

I de tilfellene vi overfører personopplysninger til en leverandør som er vår personopplysningskoordinator, inngår vi alltid nødvendige avtaler for å sikre at vi beholder kontrollen over dine personopplysninger og at disse håndteres lovlig med det høyeste sikkerhetsnivået av vår personopplysningsansvarlig.

Når du reiser med oss, har du mulighet til å bestille taxfreevarer via det respektive flyselskapets samarbeidspartner for taxfreevarer. Leverandører av taxfreevarer kan få tilgang til personlig informasjon som trengs, for eksempel navn, adresse og bestillingsnummer, slik at du kan få katalogen og gjennomføre bestillingen av varene du ønsker. 

Vi samarbeider også med nøye utvalgte partnere som dagligvarekjeder for å gi deg gode tilbud. For å kunne gi deg slike tilbud, kan det hende at vi må dele dine personlige opplysninger med disse partnerne i noen tilfeller.

For å utvikle vår virksomhet og gi deg bedre målrettet informasjon, tjenester og tilbud bruker vi samarbeidspartnere som jobber med å samle informasjon, markedsundersøkelser, markedsundersøkelser og markedsføring. For å gjøre dette, deler vi visse personlige opplysninger med disse partnerne.

For å kunne levere Nazarkortet til deg, jobber vi med Resurs Bank AB. Hvis du bruker tjenesten, deler vi personopplysninger med Resurs Bank AB. For informasjon om hvordan Resurs Bank AB behandler personlig informasjon, vennligst se informasjon fra Resurs Bank AB.

For å styre vår virksomhet bruker vi ulike IT-tjenester og IT-systemer. Noen av disse lagrer og behandler personlige data. For systemene som er installert lokalt av oss, håndteres dataene utelukkende av våre ansatte. For tjenestene som er installert av leverandøren vår, eller som består av en skytjeneste, overfører vi personlige data til disse.

 

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter. 

For at du skal kunne reise, kan det være påbudt (påkrevd av myndighetene ved avgangsstedet og/eller bestemmelsesstedet) at personopplysninger legges frem og behandles for passmyndighetene i forbindelse med grensekontroll, sikkerhetskontroll og til anti-terrorformål, eller av andre hensyn som de finner hensiktsmessige.

Enkelte land tillater kun reiser dersom du oppgir din passasjerinformasjon på forhånd (for eksempel "Caricom API Data" og "US Secure Flight Data"). Disse kravene kan imidlertid variere avhengig av reisemål, og det anbefales at du sjekker dette. Hvis vi har mulighet kan vi hjelpe deg med dette, men det er ikke en forpliktelse Nazar har.

Dersom det følger av loven, eller vi på annen måte har lov til å gjøre det, kan vi dele et minimum av personopplysninger med myndighetene.    

Vår personvernerklæring knytter seg til alle de tjenester som tilbys av TUI Gruppen, unntatt ved tjenester fra andre leverandører og samarbeidspartnere som har egne, separate personvernerklæringer som ikke er inkludert i denne erklæringen. 

TUI Group her tilgang til de samme personopplysningene som underlag for analyse av kundedata som Nazar Nordic AB.  I den grad det er nødvendig kan vi også dele andre personopplysninger med andre selskaper innad i TUI Gruppen - for eksempel for å tilby de produkter og tjenester som du ønsker; å administrere og forbedre våre produkter, tjenester og den daglige driften; å personliggjøre din opplevelse; å få kontakt med deg og samhandle med deg, når det er hensiktsmessig; og til bruk begrunnet i markedsførings- og markedsundersøkelsesformål, når det er lovlig og hensiktsmessig. 

Vi kan også dele personopplysninger med de organisasjoner som vi selger eller overfører (eller som vi forhandler med om å selge eller overføre) deler av vår virksomhet, eller våre rettigheter eller plikter, til, i henhold til den avtale vi måtte ha med deg. Hvis overføringen eller salget settes i gang, kan den organisasjonen som mottar dine personopplysninger bruke opplysningene i tråd med denne personvernerklæringen. 

Vi vet hvor viktig det er å beskytte og administrere dine personopplysninger. Vi iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet tap og uautorisert tilgang, bruk, endring og avsløring.  Vi arbeider kontinuerlig med "innebygd databeskyttelse og databeskyttelse som standard".

Vi vil også minne deg om at sikkerheten til dine personopplysninger også kan avhenge av deg. For eksempel, når vi har gitt deg valget, eller når du har valgt et passord for å få tilgang til bestemte tjenester, er det ditt ansvar å holde dette passordet hemmelig.

Vi utdanner våre ansatte kontinuerlig i databeskyttelsesspørsmål, og våre ansatte har også strenge instruksjoner for å håndtere alle personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlover. Innenfor Nazar Nordic AB har vi en databeskyttelsesansvarlig som har det overordnede ansvaret for personlig datahåndtering innenfor konsernet. Hvis du ønsker å komme i kontakt med vår personlige informasjonsrepresentant, kan du kontakte denne på dpo@nazar.se.

Personopplysningene vi samler inn fra deg, kan overføres til eller lagres på et sted utenfor EØS-området. De kan også håndteres av organisasjoner utenfor EØS som arbeider med oss eller en av våre leverandører.

Hvis dette skjer, sikrer vi at dine personlige opplysninger er tilstrekkelig beskyttet og behandlet i samsvar med denne erklæringen. Beskyttelsen inkluderer, men er ikke begrenset til, passende kontraktklausuler, for eksempel standardavtaleklausuler godkjent av EU-kommisjonen og andre passende sikkerhetstiltak. Vi kan også ta konsekvensanalyser for å sikre at sikkerheten har blitt undersøkt på riktig måte.

Vi lagrer kun dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene som er angitt i denne erklæringen, og vi følger også den beste praksisen i bransjen og anbefalinger og retningslinjer som er tilgjengelige.

Personopplysningene vil bli brukt utelukkende til de formål som er angitt i denne personvernerklæringen og/eller for å oppfylle lovlige og administrative forpliktelser. Deretter vil vi på sikkert vis fjerne dine personlige opplysninger. De samme personopplysningene kan imidlertid lagres på flere forskjellige steder for forskjellige formål. Dette betyr at vi kan slette en opplysning fra et system når det ikke lenger er nødvendig der, mens opplysningen kan fortsette å bli lagret i et annet system hvis formålet forblir for det systemet. Hvis det er behov for informasjon etter denne perioden for analytiske, historiske eller andre legitime kommersielle formål, vil vi treffe hensiktsmessige skritt for å anonymisere disse dataene slik at de ikke lenger utgjør personlige data.

Hvis du er en tidligere kunde, lagrer vi personlig informasjon vi trenger for å fortsette å kontakte deg med markedskommunikasjon så lenge du har et aktivt kundeforhold med oss. Du kan når som helst melde deg av fra å motta nyhetsbrevet. Hvis du har registrert deg for å motta vårt nyhetsbrev, vil vi behandle informasjonen som trengs for å administrere dette så lenge du ikke melder deg av nyhetsbrevet eller informerer oss om at du ikke lenger vil motta dette. Du kan når som helst melde deg av fra å motta nyhetsbrevet. Opplysningene på "Min side" blir lagret så lenge du har en aktiv brukerprofil der.

For å forsvare oss mot lovkrav, som for eksempel i tvister, kan visse opplysninger bli lagret i henhold til gjeldende tidsgrense. Når vi er pålagt å lagre data etter lov, lagres dataene i henhold til tiden som er fastsatt i gjeldende lov.

Cookies (en informasjonskapsel) er små datafiler som tillater et nettsted å samle inn og lagre en rekke informasjon på din stasjonære datamaskin, bærbare PC eller mobile enhet. Cookies bidrar til at vi kan tilby viktige funksjoner og funksjonalitet på våre nettsider og i våre mobilapper. Vi bruker også cookies til å forbedre din kundeopplevelse. Vennligst se våre separate cookie-erklæring.

Våre nettsider inneholder lenker til nettsider som drives av andre organisasjoner med egne personvernerklæringer. Vennligst påse at du leser leveringsbetingelsene og personvernerklæringene nøye før du oppgir dine personopplysninger på nettsiden til en annen organisasjon. Vi påtar oss ikke ansvar i forbindelse med andre organisasjoners nettsider.  

Våre nettsider og mobilapper kan inneholde funksjoner knyttet til sosiale medier, for eksempel Facebook, Instagram og Youtube, som har sine egne personvernerklæringer.

Vennligst påse at du leser deres leveringsbetingelser og personvernerklæringer nøye før du oppgir personopplysninger, da vi ikke påtar oss noe ansvar i forbindelse med disse funksjonene. 

Rett til å trekke tilbake samtykke

I tilfeller der håndteringen er basert på ditt samtykke, har du rett til å tilbakekalle dette når som helst ved å kontakte oss.

Rett til tilgang

Selv om du har tilgang til de personopplysningene som er knyttet til din konto eller din bestilling online, har du rett til å få utlevert en kopi av dine personopplysninger.

Vennligst inkluder informasjon som kan hjelpe oss med å identifisere og lokalisere dine personopplysninger. Tilgang til dine personopplysninger vil bli gitt kostnadsfritt. Dersom du ønsker ekstra kopier, eller krever samme opplysninger utlevert flere ganger, kan vi imidlertid kreve et rimelig administrasjonsvederlag.

 

Rett til rettelse, sletting, begrensning og rett til å motsette seg behandling

Vi vil sørge for at de personlige opplysningene vi har om deg, er nøyaktig og oppdatert. Hvis noen informasjon vi har er feil, vennligst gi oss beskjed. Du kan til enhver tid be om å få dine personlige opplysninger korrigert.

Du har rett til å slette dine personlige data, i de tilfellene de ikke lenger er nødvendige for formålet, eller hvis behandlingen er basert på ditt samtykke og du opphever dette.

Du har også rett til under visse forhold å begrense behandlingen av dine personopplysninger og til enhver tid protestere mot behandlingen av dine personopplysninger dersom det juridiske grunnlaget for behandlingen er en offentlig interesse eller en rentebalanse og når dine personopplysninger behandles for å sende direkte markedsføring til deg.

Vi vil oppdatere og slette informasjonen din, unntatt hvis vi har rett til å fortsette å bruke dem for legitime formål.

 

Rett til dataportabilitet

Hvis det er teknisk mulig og det juridiske grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er samtykket eller behandlingen har vært nødvendig for å oppfylle en avtale, har du under visse omstendigheter rett til å skaffe deg disse personopplysningene og retten til å overføre dem til en annen personlig ansvarlig person. Denne rettigheten gjelder imidlertid bare etter 25. mai 2018

 

Kontakt og klager

Du kan også kontakte oss hvis du har klager vedrørende hvordan vi samler inn, lagrer eller bruker dine personopplysninger. Vi ønsker selv å ta hånd om og løse eventuelle konflikter, men informerer om at du også kan levere inn klager til Datatilsynet dersom du ikke er fornøyd med vår behandling .

Vennligst send inn dine krav eller klager skriftlig til vår juridiske avdeling eller databeskyttelsesansvarlig:

Adresse: Nazar Nordic AB, Att: DPO, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö.

E-post: dpo@nazar.se

Vennligst vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte din identitet før vi behandler eventuelle spørsmål eller klager. Dersom du kontakter oss på vegne av noen andre, kan vi be om mer informasjon for å sikre at du er autorisert til å klage eller foreta andre forespørsler på deres vegne.

For at vi skal kunne samle inn eller bruke dine personopplysninger, må minst ett av de følgende vilkårene være oppfylt:

Vi har ditt samtykke;

Eksempel: Nyhetsbrev

Du gir oss tillatelse til å behandle dine personopplysninger i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev.

Vi gjør deg oppmerksom på at når vår behandling av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du når som helst rett til å trekke ditt samtykke tilbake, uten at dette påvirker lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket trekkes tilbake. Men hvis du opphever samtykket ditt, kan det bety at vi ikke lenger kan gi deg en bestemt tjeneste.

Det er nødvendig på grunn av en foreliggende avtale, eller det er nødvendig for å kunne inngå en avtale med deg;

Eksempel: For å kunne tilby deg de varene og tjenestene du ønsker

Vi er nødt til å behandle dine personopplysninger for å kunne administrere din konto eller dine bestillinger, for å kunne tilby deg de varer og tjenester som du ønsker å kjøpe, og for å kunne hjelpe deg i forbindelse med de bestillinger, eller tilbakebetalinger, som du måtte be om.

Det er nødvendig for å kunne handle i overenstemmelse med en rettslig forpliktelse;

Eksempel: Deling av personopplysninger med myndighetene

For at du skal kunne reise, kan det være påbudt (påkrevd av myndighetene ved avgangsstedet og/eller bestemmelsesstedet) å legge frem og behandle dine personopplysninger for passmyndighetene i forbindelse med grensekontroll, sikkerhetskontroll og til anti-terrorformål, eller andre hensyn som de finner hensiktsmessige.

Det er nødvendig for å beskytte dine eller andre individers vitale interesser;

Eksempel: I nødstilfeller

Ditt forsikringsselskap, deres representanter og medisinsk personell kan utveksle relevante personopplysninger, samt spesielle kategorier av personopplysninger, med oss i de tilfeller hvor vi eller de må handle på vegne av deg eller i en annen kundes interesse, eller i nødstilfeller.

Det er i det offentliges interesse, eller vi har myndighet til det;

Eksempel: Sikkerhetsoperasjoner

Vi kan bruke personopplysninger for å respondere på eller til å håndtere sikkerhetsoperasjoner, ulykker eller andre lignende hendelser, inkludert til medisinske eller forsikringsmessige formål.

Vi eller en tredjepart har legitime interesser, og dine rettigheter eller interesser går ikke foran disse.

Eksempel: For å tilpasse våre tilbud til deg

Vi kan bruke dine personopplysninger til å få bedre innsikt i dine interesser, slik at vi enklere kan forutsi hvilke andre produkter og tjenester, samt hvilken annen informasjon, som du kan være mest interessert i. På denne måten kan vi skreddersy vår kommunikasjon og gjøre den mer relevant og interessant for deg.

Dersom vi har behov for å behandle spesielle kategorier av personopplysninger, for eksempel helseopplysninger av medisinsk art, vil vi ikke gjøre dette med mindre ett eller flere angitte tilleggsvilkår er oppfylt. For eksempel, dersom du har gitt ditt samtykke; dersom behovet er begrunnet i dine eller andre sine vitale interesser og du, enten fysisk eller psykisk, er ute av stand til å gi ditt samtykke; det er nødvendig å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav; det er nødvendig sett i lys av særlige samfunnsmessige hensyn.

Denne erklæringen erstatter alle tidligere versjoner av våre personvernerklæringer. Vi kan til enhver tid endre erklæringen, og ber deg derfor om jevnlig å sjekke våre nettsider for å se om den den har blitt oppdatert. Dersom endringene i erklæringen er store, vil vi gi deg et klart varsel på våre nettsider. Hvis vi mener det er hensiktsmessig, vil du også få et elektronisk varsel vedrørende endringene.

Sist oppdatert: april 2018