Gjenglemte gjenstander og forsinkelser


Reklamasjon  |  Gjenglemte gjenstander  |  Flyforsinkelser  |  Forsinket og skadet bagasje


Reklamasjon

Om det mot formodning er noe du ikke er fornøyd med på ferien din, er det viktig at du straks gir beskjed om dette til våre reiseledere så vi kan løse problemet så fort som mulig. Klagemål som ikke meddeles reiseledelsen på reisemålet, kan vi i etterkant ikke påta oss ansvaret for. Om det ikke har vært mulig å rette opp feilen på reisemålet, kan du etter hjemkomsten fylle ut et reklamasjonsskjema.

Reklamasjonen skal være oss i hende senest en måned etter reisens slutt.

Klikk her for å komme videre til reklamasjonsskjemaet


Gjenglemte gjenstander

Om du har gjenglemt noe på destinasjonen kan vi hjelpe deg å lete etter dette. Klikk her for å fylle ut skjemaet for gjenglemte gjenstander.


Flyforsinkelser

Tross at flyforsinkelser er relativt sjeldne kan dårlig vær ved avreise- eller ankomstflyplassen, tekniske omstendigheter eller annet forårsake større eller mindre forsinkelser. Om en slik situasjon oppstår kommer Nazars personale, i samarbeid med flyselskapet, til å gjøre hva de kan for at ventetiden skal bli så behagelig som mulig for deg og dine medreisende.

Du kan ikke regne med å få erstatning for manglende/tapt forbindelse, taxi- og bussreiser, overnatting på hotell eller kostnader for telefonsamtaler til pårørende. I slike tilfeller anbefaler vi deg å ta kontakt med ditt forsikringsselskap.


Forsinket og skadet bagasje

For å kunne få erstatning for skadet eller forsinket bagasje, barnevogn eller lignende, må du utfylle en såkalt PIR-rapport. Denne utferdiges av personalet på flyplassen før du forlater bagasjeområdet. Vær oppmerksom på at du ikke kan levere en PIR-rapport etter at du har forlatt flyplassen.

Se til at du får PIR-rapporten i original, i tillegg til bagasjekvittering, da dette ifølge flyselskapets regler kreves som grunnlag ved en eventuell erstatning. Merk også at skadet bagasje må reklameres skriftlig innen syv dager; forsinket/bortkommet bagasje innen 21 dager. Ettersom reiseforsikringenes erstatning for forsinket eller skadet bagasje ofte er bedre enn den du får av flyselskapet, anbefaler vi alltid at du har en god reiseforsikring. For informasjon om reiseforsikringer, kontakt vår kundeservice.