Gi bort litt luksus!

Kjøp av Nazar-gavekort

Du kan enkelt kjøpe Nazars gavekort ved å betale inn summen du ønsker gi bort som gavekort til kontonummer 9750 06 38137. Oppgi bestillerens navn og ”Nazar-gavekort”.

 

Betaling med Nazar-gavekort

 

Når du ønsker å betale med et gavekort fra Nazar sender du dette til oss med post. Ettersom gavekortet er et verdipapir bør du sende det rekommandert. Oppgi bookingnummeret på den gjeldende reisen for å lette registrering av betalingen.
Ved mer enn 42 dager til avreise sendes gavekortet via post som betaling – betalingen registreres når gavekortet er mottatt hos Nazar. Ved mindre enn 42 dager til avreise betales reisen med bankkort i bookingsøyeblikket. Beløpet tilbakebetales siden når gavekortet er mottatt hos Nazar og er blitt registrert som betaling for reisen. Husk at våre gavekort er personlige og ikke kan overføres til andre.