Alminnelige vilkår for pakkereiser

 

Vilkår for pakkereiser f.o.m. 1. juli 2018se vilkår her

Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet.

Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 15.06.2018, § 6.