Sosialt ansvar

Vi er glade at vi som reisearrangør har mulighet å gi mange gjester fornøyelsen av å nyte herlige ferier, opplevelser og spennende kulturer. Men med flere og flere mennesker som reiser blir også miljøet og samfunnet på reisemålet påvirket.

Derfor tar vi på Nazar spørsmål som gjelder miljø og sosialt ansvar på største alvor. For at vi skal kunne fortsette å utvikle reiseindustrien kreves en bærekraftig turisme og at våre hoteller, vi som reisearrangør, men også dere som reisende, er delaktige og tar ansvar.

Som reisende oppfordrer vi deg til å bidra til et bærekraftig samfunn på destinasjonen. Vår visjon er å gjøre reiseopplevelsen minnerik ved å skape reiser som minimerer miljøpåvirkningen, respekterer kulturer og mennesker samt skaper bedre økonomiske forutsetninger for det lokale samfunnet på våre destinasjoner.

Mange av våre hoteller har velutviklede bærekrafts planer og jobber mye med hvordan de kan redusere miljøpåvirkningen. Energi, kjemikalier og vann er tre store tema som hotellene konstant forsøker å minske bruken av. De fleste av våre hoteller har sertifi kat som Travellife og ISO.

Samtlige kollegaer innen Nazar arbeider løpende og på brede miljøspørsmål på alle nivåer og innen samtlige enheter i bedriften, både innen den nordiske virksomheten og på reisemålet, for å minske vår miljøpåvirkning

Dere gjester er en stor del av vårt miljøarbeid og har stor innflytelse på hvordan vi kan gjøre reise mer bærekraftig. Vi har samlet noen tips hvordan du kan bidra som reisende:

  • Sorter avfallet ditt på hotellet om det finnes ulike beholdere.
  • Ikke bruk mer elektrisitet eller vann enn du behøver på hotellet.
  • Steng av vannet når du pusser tennene og dusj i stedet for å bade i badekar.
  • Ikke bruk dine håndklær mer enn en gang ved å henge de opp etter at de er brukt. Da behøver ikke vaskepersonalet bruke vann og kjemikalier unødvendig.
  • Bruk AC-systemet på hotellrommet sparsomt, og bare når du er i rommet.
  • Ikke la nøkkelkortet stå i holderen for elektrisitet om du ikke er på rommet.

Vi i Nazar jobber ikke bare med å skape bærekraftige reiser. Vi fokuserer også på vårt sosiale ansvar på mange måter, fremfor alt for å beskytte barn. Derfor samarbeider vi i TUI-konsernet med ECPAT som er et internasjonalt nettverk som jobber i hele verden med barns rettigheter og for en verden uten seksuell utnytting av barn.

Nazar samarbeider med ECPAT (End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes) og har utformet regler for hvordan vi skal forholde oss til mulig seksuell utnytting av barn. Disse reglene inkluderer bl.a. etiske regler, utdannelse og informasjon til vårt personale, våre gjester og samarbeidspartnere.

Sammen med TUI Group utarbeidet ECPAT oppførselskoden "The Code" for reiselivsbransjen. The Code er en oppførselskode mot barnesexturismen og har i dag blitt en global standard. The Code er basert på FNs menneskerettighetserklæring og barnekonvensjonen. The Code og ECPAT er i dag separate nettverk som sammen jobber fokusert mot turisme- og reiseindustrien.

Vi i Nazar har fortløpende utdannelser for vårt personale om The Code og ECPATs arbeid og hvordan dette skal følges opp på et turistreisemål. Vi har også klausuler i avtalene med hotellene våre for å unngå alle former for utnytting av barn.

Les mer om Ecpat

Les mer om The Code