Transaksjonen kunne ikke gjennomføres.

En feil oppstod og betalingen kunne ikke gjennomføres.  • Parameters recieved from DIBS are invalid