Gi bort litt luksus!

Kjøp av Nazar-gavekort

Du kan enkelt kjøpe Nazars gavekort ved å betale inn summen du ønsker gi bort som gavekort til kontonummer 9750 06 38137. Oppgi bestillerens navn og ”Nazar-gavekort”.

 

Betaling med Nazar-gavekort

 

Når du ønsker å betale med et gavekort fra Nazar sender du dette til oss med post. Ettersom gavekortet er et verdipapir bør du sende det rekommandert. Oppgi bookingnummeret på den gjeldende reisen for å lette registrering av betalingen.
Ved mer enn 42 dager til avreise sendes gavekortet via post som betaling – betalingen registreres når gavekortet er mottatt hos Nazar. Ved mindre enn 42 dager til avreise betales reisen med bankkort i bookingsøyeblikket. Beløpet tilbakebetales siden når gavekortet er mottatt hos Nazar og er blitt registrert som betaling for reisen. Husk at våre gavekort er personlige og ikke kan overføres til andre.

Fill out my online form.